บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างหลากหลายประเภท เช่น อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ราชการ รวมถึงงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร เป็นต้น

บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด

บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างหลากหลายประเภท เช่น อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ รวมถึงงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร เป็นต้น

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านก่อสร้าง ออกแบบ และประเมินต้นทุน ดำเนินการโดยบุคลากรมืออาชีพ ด้วยความเอาใจใส่ในผลงาน ทำให้บริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี

รวมถึงรักษามาตรฐานในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือความรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการก่อสร้างอาคารสูงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด

โดยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้

 • ดำเนินการก่อสร้างอาคารทุกประเภท

 • ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท

 • ดำเนินการก่อสร้างติดตั้งงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องกลและงานระบบอื่นๆ

 • ออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม และงานตกแต่งภายใน

 • รับบริหารและควบคุมงานก่อสร้างทุกประเภท

Contact now : 02-726-8731-4

Readmore

ผลงานปัจจุบัน

สีลม เซ็นเตอร์

ถนนสีลม

owner :
มูลค่าก่อสร้าง : 200,000,000.00
วันที่เริ่มก่อสร้าง : เมษายน 2017
วันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น : กันยายน 2018

ดำเนินการไปแล้ว

ผลงานที่ผ่านมา

 1. โครงการที่ ทดสอบ 1

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 2. โครงการที่ ทดสอบ 2

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 3. โครงการที่ ทดสอบ 3

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 4. โครงการที่ ทดสอบ 4

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 5. โครงการที่ ทดสอบ 5

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 6. โครงการที่ ทดสอบ 6

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 7. โครงการที่ ทดสอบ 7

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 8. โครงการที่ ทดสอบ 8

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 9. โครงการที่ ทดสอบ 9

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 10. โครงการที่ ทดสอบ 10

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 11. โครงการที่ ทดสอบ 11

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 12. โครงการที่ ทดสอบ 12

  ปี 2004

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 1. โครงการที่ ทดสอบ 1

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 2. โครงการที่ ทดสอบ 2

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 3. โครงการที่ ทดสอบ 3

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 4. โครงการที่ ทดสอบ 4

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 5. โครงการที่ ทดสอบ 5

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 6. โครงการที่ ทดสอบ 6

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 7. โครงการที่ ทดสอบ 7

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 8. โครงการที่ ทดสอบ 8

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 9. โครงการที่ ทดสอบ 9

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 10. โครงการที่ ทดสอบ 10

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 11. โครงการที่ ทดสอบ 11

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 12. โครงการที่ ทดสอบ 12

  ปี 2005

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 1. โครงการที่ ทดสอบ 1

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 2. โครงการที่ ทดสอบ 2

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 3. โครงการที่ ทดสอบ 3

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 4. โครงการที่ ทดสอบ 4

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 5. โครงการที่ ทดสอบ 5

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 6. โครงการที่ ทดสอบ 6

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 7. โครงการที่ ทดสอบ 7

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 8. โครงการที่ ทดสอบ 8

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 9. โครงการที่ ทดสอบ 9

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 10. โครงการที่ ทดสอบ 10

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 11. โครงการที่ ทดสอบ 11

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

 12. โครงการที่ ทดสอบ 12

  ปี 2006

  ลูกค้า : บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  รายละเอียด : อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
  ระยะเวลาดำเนินการ : xxx - yyy

ข้อมูลผู้บริหาร

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา (วศ.บ) E 35
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2526 KU 39

ประวัติการทำงาน
2530-2533
ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศรีนครการโยธา จำกัด
2533-2547
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2547-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด

ตระกูล ติลกานนท์
Executive Director

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา (วศ.บ) E 35
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2526 KU 39

ประวัติการทำงาน
2530-2533
ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศรีนครการโยธา จำกัด
2533-2547
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2547-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด

สุภาพ จรัลพัฒน์
Managing Director

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

CSR

โรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์

ปี พ.ศ. 2550 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) และ บจก.นารายณ์ พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับเด็กที่เป็นลูกคนงานก่อสร้างทั้งชาวไทยและต่างด้าว ที่พักอาศัยในบ้านพักคนงานในพื้นที่โครงการ พาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับความรู้ และได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนสุขอนามัย โดยได้รับความร่วมมือจาก บจก.ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) ในการก่อสร้างอาคารเรียนในพื้นที่โครงการ พาร์คแลนด์ ศรีนคริทร์ เพื่อทำการเรียนการสอนเด็กๆจนกระทั่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ

ต่อมา บจก.ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ พาร์คแลนด์ ตากสิน และผู้บริหารมีนโยบายให้สานต่อโครงการโรงเรียนในบ้านพักคนงาน โดยผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาร่วมกันนำตู้คอนเทนเนร์ขนาด 2.50 เมตร x 6 เมตร มาดัดแปลงให้เป็นห้องเรียนและต่อเติมส่วนชายคารอบๆตู้ เพื่อให้ใช้พื้นที่ได้มากขึ้น รวมถึงจัดสร้างเสาธงและห้องน้ำ เมื่อจบโครงการ พาร์คแลนด์ ตากสิน โครงการโรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์นี้ได้นำไปดำเนินการในโครงการต่อๆมาอีก ได้แก่ โครงการ พาร์แลนด์ เลคไซต์ , พาร์คแลนด์ แคราย , ไอ คอนโด จนกระทั้งโครงการ พาร์คแลนด์ วงศ์สว่าง ทางมูลนิธิวิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้เข้ามาร่วมสนับสนนทางด้านการเงินจำนวน 500,000 บาทต่อปี โดยเป็นการสนับสนุนด้านค่าจ้างครูผู้สอน , อุปกรณ์การเรียนและค่าอาหารนักเรียน

ณ ปัจจุบัน ยังมีการริเริ่มโครงการตู้คอนเทนเนอร์เพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและการเจรจาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดำเนินกรในพื้นที่ที่เป็นโครงการก่อสร้างโดยบริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(2004) จำกัด

สมัครงานกับเรา